Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6

Zgłaszanie nieobecności

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Nieobecności dzieci prosimy zgłaszać do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dzień nieobecności, poprzez zalogowanie na platformie www.dziensmyka.edu.pl  oraz sms-owo na nr tel.: 728 485 686, w treści podając:

Imię i nazwisko dziecka, nr grupy oraz dni, w których dziecko będzie nieobecne

np.: Anna Nowak, g. 2, 03-05.07.2018

Nieobecności zgłoszone tego samego dnia oraz po godz. 14.00 w dniu poprzedzającym dzień nieobecności nie będą uwzględniane, co wiąże się z brakiem możliwości odliczenia dziennej stawki żywieniowej.