Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6

O nas

Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku jest placówką publiczną i powszechnie dostępną.

Organem prowadzącym  jest Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki i Przedszkola z siedzibą w Pucku, przy ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000389629, NIP 5871695077, REGON 221357975

Oferta dla dzieci:

 • atrakcyjne formy zabaw i zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bogato wyposażonych salach zabaw prowadzonych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę,
 • indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego dziecka,
 • miła i serdeczna atmosfera w czasie pobytu w przedszkolu oraz pełna akceptacja,
 • wsparcie każdego z nich w trudnych sytuacjach,
 • spacery i wycieczki do miasta oraz różnych ciekawych miejsc w najbliższej okolicy,
 • udział w przedstawieniach teatralnych, uroczystościach przedszkolnych i konkursach,
 • spotkania z ciekawymi osobami (policjant, stomatolog, strażak, bibliotekarka),
 • udział w warsztatach tematycznych, organizacja balu karnawałowego, organizacja mikołajek, dnia dziecka z udziałem animatorów, udział w zajęciach dodatkowych (piłka nożna, judo, język angielski, dogoterapia),
 • wsparcie ze strony psychologa i logopedy.

Oferta dla rodziców:

 • wspieranie działań wychowawczych,
 • fachowa opieka dla dzieci w czasie godzin pobytu,
 • pełnienie funkcji doradczej w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • przekazywanie na bieżąco rzetelnej i obiektywnej informacji o postępach lub trudnościach w nauce i zachowaniu dziecka,
 • udział w spotkaniach i zajęciach otwartych prezentujących postępy dzieci.

Do realizacji celów przedszkole posiada:

4 sale zabaw, szatnię objętą monitoringiem, ogród z placem zabaw, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 2 łazienki, windę.